Den enkelte tandem instruktør kan til enhver tid vælge, at han af sikkerhedsmæssige årsager ikke
ønsker at springe. I så fald vil vi begrunde hvorfor springet ikke kan afvikles.